Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συναντήσεις B2B

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συναντήσεις B2B
Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, διοργανώνουν στο πλαίσιο του προγράμματος LACTIMED επιχειρηματικές συναντήσεις (B2B) μεταξύ επιχειρήσεων της αλυσίδας του γάλακτος και γαλακτομικών προϊόντων της Θεσσαλίας και επιχειρήσεων αγροτικής βιομηχανίας, παροχής υπηρεσιών κλπ. για την περαιτέρω διερεύνηση συνεργασιών. Στις συναντήσεις μπορούν να συμμετάσχουν τυροκομικές μονάδες, Αγροτικοί & Κτηνοτροφικοί Συνεταιρισμοί, Σημεία Πώλησης – Super Markets, Γυναικείοι Συνεταιρισμοί, Συμβουλευτικές εταιρείες κ.α.
Οι ανάγκες, όπως έχουν διαγνωστεί από την πλευρά των τυροκομικών και αγροκτηνοτροφικών επιχειρήσεων, συνοψίζονται στα εξής:
• Διεύρυνση των συνεργασιών για προώθηση τυροκομικών προϊόντων σε Ελλάδα και εξωτερικό
• Υποστήριξη σε θέματα παραγωγικής διαδικασίας και ανάπτυξης νέων προϊόντων
• Υποστήριξη σε θέματα marketing
Οι επιχειρηματικές συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στις 24 Ιουνίου 2014 από 17.00 ως 21.00 στην πόλη της Λάρισας.
Για την καλύτερη οργάνωση των επιχειρηματικών συναντήσεων παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μέχρι τις 10 Ιουνίου 2014 στο:
https://docs.google.com/forms/d/1_IJgOk_KVD0qafLR2aUOM-fgbCZuHqhW7CBJtVhO3iA/viewform .
Η συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ.
Στοιχεία Επικοινωνίας:
Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος: Γιώργος Ασωνίτης, Ράνια Θεοδοσοπούλου, Ακαδημίας 6, 10671 ΑΘΗΝΑ, τηλ 210 3387104
Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, Ηρώων Πολυτεχνείου 60, Τ.Κ. 41335, Λάρισα
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Αλεξάνδρου Θεόδωρος, Τηλέφωνο/Φαξ: 2410-626943, mail: info@entre.gr