Πανελλαδική Διαδικτυακή Έρευνα : «Αντικίνητρα Διεθνοποίησης Ελληνικών Επιχειρήσεων»

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ

Η Πρόεδρος κυρία Χριστίνα Σακελλαρίδη
και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων,

Σας προσκαλούν να συμμετάσχετε σε:

Πανελλαδική Διαδικτυακή Έρευνα : «Αντικίνητρα Διεθνοποίησης Ελληνικών Επιχειρήσεων»

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΩΣ ΤΙΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΔΩ: http://pse.intellisoft.gr/

(απαιτούμενος χρόνος συμπλήρωσης 4΄λεπτά)