Ερωτηματολόγιο για Διεξαγωγή Σεμιναρίων από το Επιμελητηρίο Αρκαδίας σε συνεργασία με το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας σε συνεργασία με το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σχεδιάζει τη διεξαγωγή σειράς σεμιναρίων για επιχειρήσεις. Για το σκοπό αυτό, θα σας παρακαλούσαμε να επιλέξετε σημειώνοντας «Χ» μία ή περισσότερες από τις παρακάτω θεματολογίες που θα σας ενδιέφερε να παρακολουθήσετε.

Τα σεμινάρια θα έχουν διάρκεια 6 ώρες και το κόστος συμμετοχής θα είναι 150 ευρώ.
Ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία σας.