Το Επιμελητήριο Αρκαδίας σας ενημερώνει για την 6Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑ 2014

6Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑ 2014 01-05/10/2014
Το Επιμελητήριο Αρκαδίας, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης των επιχειρηματικών αποστολών επιδοτεί τις επιχειρήσεις-μέλη που θα συμμετάσχουν στην εν λόγω έκθεση κάτω από την «ομπρέλα» του Επιμελητηρίου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για περισσότερες πληροφορίες με το Επιμελητήριο Αρκαδίας όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Υπεύθυνη κα Τζανετοπούλου).

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της έκθεσης : http://www.korinthianexhibition.gr