Η εμπειρία των επιχειρήσεων από την εσωτερική αγορά των υπηρεσιών

Εισαγωγή

Προτού συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο, διαβάστε την ακόλουθη δήλωση περί απορρήτου:

 
specific-privacy-statement_en.pdf

Σκοπός αυτού του ερωτηματολογίου είναι να συγκεντρώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμπειρικά στοιχεία για τα «εναπομείναντα εμπόδια στην πλήρη λειτουργία της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων, στο μέτρο του δυνατού, των μη κανονιστικών περιορισμών, καθώς και άλλων παραγόντων σχετικών με την αποτελεσματικότητα και τη συνέπεια του ισχύοντος νομικού πλαισίου, που εφαρμόζεται σε μια σειρά δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών». Απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ, οι οποίες παρέχουν διασυνοριακές υπηρεσίες, έχουν συστήσει επιχείρηση σε άλλο κράτος μέλος, έχουν αγοράσει διασυνοριακές υπηρεσίες, ή έχουν προσπαθήσει να το κάνουν, αλλά απέτυχαν για διάφορους λόγους. Σε αυτές τις υπηρεσίες περιλαμβάνονται και οι διαδικτυακές. Καλούνται επίσης να διατυπώσουν τις απόψεις τους οι δικαιούχοι αυτών των υπηρεσιών, είτε είναι καταναλωτές είτε επιχειρήσεις.

Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα, τα οποία θα πρέπει να συμπληρώνονται από τους συμμετέχοντες στην έρευνα μόνον εφόσον τους αφορούν

I.  Πληροφορίες για τους συμμετέχοντες στην έρευνα
II.  Γενικές ερωτήσεις προς τους συμμετέχοντες που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα σε άλλη χώρα της ΕΕ ή αγοράζουν υπηρεσίες από άλλη χώρα
III.  Συγκεκριμένες ερωτήσεις προς τους συμμετέχοντες που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα σε άλλη χώρα της ΕΕ
IV.  Συγκεκριμένες ερωτήσεις προς τους συμμετέχοντες που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα ούτε αγοράζουν υπηρεσίες σε άλλη χώρα της ΕΕ
IV.  Συγκεκριμένες ερωτήσεις προς τους συμμετέχοντες που αγοράζουν υπηρεσίες από άλλη χώρα της ΕΕ

Το ερωτηματολόγιο θα χρησιμεύσει επίσης ως βάση συζητήσεων στις τοπικές συναντήσεις εργασίας των ενδιαφερομένων, που θα οργανωθούν στα κράτη μέλη στο πλαίσιο του Φόρουμ για την Ενιαία Αγορά 2014/2015. Οι συναντήσεις αυτές θα πραγματοποιηθούν το φθινόπωρο του 2014.

Η ημερομηνία και ο τόπος διεξαγωγής της πλησιέστερης σε εσάς συνάντησης εργασίας θα ανακοινωθούν σύντομα στον ιστότοπο:

http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/implementation/2012-communication/index_en.htm

και

http://ec.europa.eu/internal_market/forum/index_en.htm

 

Πατήστε εδώ για να δείτε το αρχείο