ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ 1ο ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 2015

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας, μέλος του Enterprise Europe Network, σε συνεργασία με το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, διοργανώνει τον 1ο Φοιτητικό διαγωνισμό με στόχο να δώσει στους φοιτητές την ευκαιρία να παρουσίασουν καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες και προτάσεις σε συγκεκριμένους επιχειρηματικούς τομείς.

Θεματικό πεδίο διαγωνισμού
Το θεματικό πεδίο του φετινού διαγωνισμού είναι “Χειμερινός τουρισμός στον νομό Αρκαδίας”. Ενδεικτικά θέματα στον συγκεκριμένο πεδίο είναι στρατηγικός σχεδιασμός, επιχειρηματικά σχέδια, σχέδια marketing, εξωστρέφεια, καινοτομία.

Όροι συμμετοχής
Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε ομάδες (2-5 άτομα) ή ατομικά.

Αξιολόγηση εργασιών
Η αξιολόγηση των εργασιών θα γίνει από επτιροπή απαρτιζόμενη από μέλη της ακαδημαϊκής και της επιχειρηματικής κοινότητας, η οποία θα επιλέξει προς βράβευση τις δύο καλύτερες εργασίες. Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι η καινοτομία, η πληρότητα και η δυνατότητα εφαρμογή της πρότασης. Το χρηματικό επάθλο για τις 1η καλύτερη καλύτερη εργασία είναι 1500 ευρώ και για τη δεύτερη 1000 ευρώ.

Σημαντικές ημερομηνίες
Η δήλωση συμμετοχής στο διαγωνισμό γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση econ@uop.gr μέχρι τις 16/03/2014 με την αποστολή των στοιχείων (Όνομα, Επώνυμο, Αριθμός Μητρού Φοιτητή, Προπτυχιακός/Μεταπτυχιακός) όλων των μελών της ομάδας.
Οι φοιτητές που έχουν δηλώσει συμμετοχή θα πρέπει να αποστείλουν την εργασία τους στη διεύθυνση econ@uop.gr μέχρι τις 11/9/2015.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απεθύνεστε στη:
Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης & Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Θέση Σέχι, 22100 Τρίπολη
Τηλ. 2710 230128 , 2710 230123
Fax 2710 230139

http://es.uop.gr

econ@uop.gr

Επιστημονική Υπεύθυνη Διαγωνισμού
Λέκτορα Βασιλική Σκίντζη
Τηλ. 2710 230122
vikiski@uop.gr

enterpriseepim_bπανεππελ