Χρήσιμα links για την αγορά της Τσεχίας

Σε συνέχεια της συνάντησης του Προέδρου και του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Αρκαδίας με τον Πρέσβη της Τσεχικής Δημοκρατίας κ. Jan Bondy, στην οποία εκφράστηκε το ενδιαφέρον για επιχειρηματικές ευκαιρίες στην Τσεχική Δημοκρατία, η Τσεχική Πρεσβεία μας απέστειλε μερικά χρήσιμα link για μια πρώτη ενημέρωση των επιχειρηματιών που μπορεί να ενδιαφέρονται για την αγορά της Τσεχίας:

Enterprise Europe Network Czech Republic 

Επιμελητήρια και επαγγελματικές οργανώσεις:
Czech Chamber of Commerce
Regional Chambers
Professional Associations

Γενικές επιχειρηματικές και επενδυτικές πληροφορίες:
Czech Invest – Invest and Business Development Agency
Czech Invest Publications
Doing Business in the Czech Republic