Αποστολές στην Κένυα

Αγαπητέ Επιχειρηματία,

Είναι φανερό ότι, στο πλαίσιο της εξωστρέφειας, οι Ελληνικές επιχειρήσεις αναζητούν αγορές με προοπτικές, καθώς επίσης με σταθερό και ελκυστικό οικονομικό περιβάλλον.

Όπως φάνηκε από τα αποτελέσματα των συσκέψεων που διοργάνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών για τις επενδυτικές και επιχειρηματικές ευκαιρίες στην Κένυα (16 και 17 Ιουνίου 2014), περισσότερες από τις 60 εταιρείες που έλαβαν μέρος ανταποκρίθηκαν θετικά ως προς τη συμμετοχή τους στις επιχειρηματικές συναντήσεις και τις δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της 2ης Ελληνικής Πολυκλαδικής Επενδυτικής & Επιχειρηματικής Αποστολής στην Κένυα (1 & 2 Οκτωβρίου 2014).

Ενημερώνουμε όλους όσοι επιθυμείτε να συμμετέχετε στην Αποστολή ότι στην ιστοσελίδα του Προξενείου (www.kenyagreece.com/trade-investments) είναι διαθέσιμο όλο το πληροφοριακό υλικό για το στρατηγικό σχεδιασμό και τα έργα, που προωθεί η κυβέρνηση της Κένυας, στο πλαίσιο του μεσοπρόθεσμου προγράμματος 2013-2017 (με αναλυτική παρουσίαση και κοστολόγια ανά έργο). Ενημερωθείτε, επίσης, από την ίδια σελίδα, για το νομοθετικό πλαίσιο και την ασφάλεια των επενδύσεων καθώς και για τις ευκαιρίες επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων συμμετοχής στην 2η Ελληνική Πολυκλαδική Επενδυτική & Επιχειρηματική Αποστολή είναι μέχρι τις 15 Ιουλίου 2014.

Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία σχετικά με την Αποστολή.

Με εκτίμηση,

Βίκυ Πανταζοπούλου
Πρόξενος ε.τ. της Δημοκρατίας της Κένυας
στην Ελληνική Δημοκρατία