Διεθνείς εκθέσεις ALUMINIUM και COMPOSITES EUROPE

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας, μέλος του Enterprise Europe Network σας ενημερώνει ότι,

από 7 έως 9 Οκτωβρίου 2014 οι διεθνείς εκθέσεις ALUMINIUM και COMPOSITES EUROPE θα παρουσιάσουν όλη την γκάμα και τον πρωτοποριακό σχεδιασμό και προτάσεις επίλυση προβλημάτων στον τομέα του αλουμινίου και των συνθετικών υλικών αντίστοιχα. Οι εκθέσεις θα διεξαχθούν στον εκθεσιακό χώρο του, από την Reed Exhibitions.

Στις εκθέσεις θα βρείτε τεχνογνωσία και προϊόντα για τα κάτωθι θέματα:

ALUMINIUM

Πρώτες ύλες
Εγκαταστάσεις, μηχανήματα, εξαρτήματα και εξοπλισμός για την εξόρυξη, επεξεργασία και διύλιση αλουμινίου
Χύτευση, θερμική επεξεργασία και τεχνολογίες
Ημιτελή προϊόντα
Προϊόντα Αλουμινίου για ειδικές εφαρμογές
Εμπόριο και ανακύκλωση ελαφριών μετάλλων
Μηχανήματα, εξοπλισμός, ανακυκλώσιμα υλικά
Εξαρτήματα και προϊόντα για βιομηχανική εφαρμογή
Στήριξη, παροχή συμβουλών
Πληροφορίες, εκπαίδευση κ.α.

COMPOSITE EUROPE

Συνθετικά υλικά
Πρώτες ύλες
Ημιτελή προϊόντα
Ίνες, προϊόντα ινών,
τεχνολογία
Μηχανήματα και εργαλεία
Λύσεις στον τομέα της αυτοματοποιημένης παραγωγής, τεχνικές
Bio-based Composites Pavilion
Στήριξη, παροχή συμβουλών
Πληροφορίες, εκπαίδευση κ.α.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκθέσεις επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες:

www.aluminium-messe.com και www.composites-europe.com .