Νεολαία σε Κίνηση

Ενεργή συμμετοχή είχε το Enterprise Europe Network, μέλος του οποίο είναι και το Επιμελητήριο Αρκαδίας, στο τριήμερο εκδηλώσεων «Νεολαία σε Κίνηση» που διοργάνωσε η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση «Απασχόληση, Κοινωνικές Υποθέσεις και Κοινωνική Ένταξη» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 11-13 Σεπτεμβρίου στην κεντρική προκυμαία της Καλαμάτας.
Η «Νεολαία σε Κίνηση», μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποσκοπεί στη βελτίωση της εκπαίδευσης και της απασχολησιμότητας των νέων μέσω της κινητικότητας.
Στα περίπτερα που στήθηκαν στην προκυμαία, οι νέοι ενημερώνονταν για τις δυνατότητες εκπαίδευσης ή επαγγελματικής τους κατάρτισης στο εξωτερικό που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ παράλληλα συμμετείχαν σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες.
Η πρωτοβουλία «Νεολαία σε Κίνηση» υιοθετήθηκε στο πλαίσιο της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και έχει στόχο τη βελτίωση της απασχολησιμότητας των νέων μέσω εργαλείων όπως η κινητικότητα στην εκπαίδευση, η πρακτική άσκηση και η επαγγελματική κατάρτιση. Η ενημερωτική εκστρατεία δρομολογήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα τέλη του 2010. Από τότε, έχει ταξιδέψει με επιτυχία σε περισσότερα από 20 κράτη-μέλη της ΕΕ.
Περισσότερες πληροφορίες στην κεντρική ιστοσελίδα: http://europa.eu/youthonthemove