Πρόσκληση Υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης προμήθειας υγρών καυσίμων: πετρελαίου θέρμανσης και καυσίμων κίνησης (βενζίνης ή πετρελαίου) για την κάλυψη των αναγκών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου»

Πρόσκληση Υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης προμήθειας υγρών καυσίμων: πετρελαίου θέρμανσης και καυσίμων κίνησης (βενζίνης ή πετρελαίου) για την κάλυψη των αναγκών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου», με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της μέσης λιανικής τιμής, όπως αυτή διαμορφώνεται κατά την ημέρα της παράδοσης από το Υπουργείο Ανάπτυξης για τον εκάστοτε νομό.

Πατήστε εδώ για να δείτε το αρχείο