Διεθνείς εμπορικές εκθέσεις στη Βουλγαρία 2015

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας Ελλάδος στη Σόφια σας ενημερώνει για τις σημαντικότερες ελληνικού ενδιαφέροντος διεθνείς εκθέσεις, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στη Βουλγαρία το 2015, καθώς και απολογιστικά στοιχεία για τα έτη 2013 και 2014.
Πατήστε εδώ για να δείτε το αρχείο