Οδηγός εξαγωγών στην αγορά της Κίνας για αγροδιατροφικά προϊόντα και προϊόντα με Γεωγραφική Ένδειξη

Το “Γεύσεις Ευρώπης” είναι μία καμπάνια που χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (Γεν. Δ/νση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης) και στοχεύει στην προώθηση των ευρωπαϊκών τροφίμων και ποτών με Γεωγραφική Ένδειξη.

Στο πλαίσιο της καμπάνιας για τις “Γεύσεις Ευρώπης” στην Κίνα, δημιουργήθηκε ένας οδηγός πρόσβασης στην αγορά με τίτλο “Οδηγός Εισόδου Τροφίμων και Ποτών: Λαϊκή Δημοκρατία Κίνας”. Αυτή η έκδοση, που είναι ένας πρακτικός οδηγός για τις εξαγωγές στην αγορά της Κίνας για τα αγροδιατροφικά προϊόντα και τα προϊόντα με Γεωγραφική Ένδειξη, είναι τώρα διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://ec.europa.eu/agriculture/events/2015/gi-campaign-china/market-entry-handbook_en.pdf.