Διαδικτυακή έκθεση για τη βιομηχανία κουφωμάτων – Δωρεάν για εκθέτες

Η διεθνής έκθεση Future Frame Expo για την βιομηχανία κουφωμάτων (παράθυρα, πόρτες, προσόψεις, κιγκλιδώματα, παραθυρόφυλλα κ.λπ.) και βιομηχανίες υποστήριξης (γυαλί, υλικό, διαχωριστικά, logistics, αποθήκευση, λογισμικό) προσκαλεί όλους τους εκθέτες να εγγραφούν φέτος 2020 δωρεάν. Η διαδικτυακή έκθεση θα πραγματοποιηθεί στις 25 – 26 Νοεμβρίου 2020 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Future Frame Expo. Πολλοί συνεργάτες του Enterprise …
συνέχεια του Διαδικτυακή έκθεση για τη βιομηχανία κουφωμάτων – Δωρεάν για εκθέτες