Συχνές Ερωτήσεις

1. Τι μπορεί να προσφέρει στην επιχείρηση μου το Enterprise Europe Network;

Το Enterprise Europe Network μπορεί να σας βοηθήσει να αναπτύξετε τις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες ή τις συνεργασίες και να σας δώσει συμβουλές ή βοήθεια σε θέματα καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας.

Επίσης σας παρέχει ενημέρωση και υποστήριξη για εξεύρεση χρηματοδότησης από δημόσιες και ιδιωτικές πηγές.

2. Πως μπορεί το Enterprise Europe Network να με βοηθήσει στις επαφές με εταιρείες εντός ή εκτός ΕΕ για σύναψη επιχειρηματικών και τεχνολογικών συνεργασιών;

To Enterprise Europe Network οργανώνει τακτικά αποστολές και επιχειρηματικές συναντήσεις για τις οποίες ΜΜΕ σε κάθε χώρα της Ευρώπης και πέραν αυτής καθώς διαθέτει σημεία επαφής και στην Τουρκία, στα Δυτικά Βαλκάνια, στις χώρες του ΕΟΧ και σε άλλες τρίτες χώρες {αν και η συντριπτική πλειονότητα των δραστηριοτήτων αφορά τα κράτη μέλη της {ΕΕ].

Βάσει των ιδιαίτερων ενδιαφερόντων των επιχειρήσεων, αναλαμβάνει όλα τα διαδικαστικά ώστε να διασφαλίσει την ομαλή έκβαση επιχειρηματικών και τεχνολογικών συνεργασιών.

3. Το δίκτυο παρέχει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση;

Το δίκτυο μπορεί να προσφέρει βοήθεια και συμβουλευτική υποστήριξη σε επιχειρήσεις που αναζητούν δανεικά ή επιχειρηματικά κεφάλαια μέσω της συμμετοχής τους σε διάφορα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, κυρίως όσα απευθύνονται σε ΜΜΕ, αλλά δεν υπάρχει απευθείας χρηματοδότηση στις επιχειρήσεις.

Το δίκτυο μπορεί επίσης να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα που προκύπτουν από ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης αλλά και να βρουν ερευνητικούς συνεργάτες από όλη την Ευρώπη.

4. Μπορεί να βοηθήσει το δίκτυο σε θέματα μάρκετινγκ και εμπορικών συναλλαγών;

Το δίκτυο μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε επιχειρηματικούς εταίρους και να αναπτύξετε διεθνείς επιχειρηματικές και τεχνολογικές συνεργασίες με άλλες εταιρείες ή οργανισμούς, αλλά δεν μπορεί να βοηθήσει τις εταιρείες να πουλήσουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους.