Tourism Corner

image007

Προφίλ της Θεματικής Ομάδας

Η Θεματική Ομάδα Τουρισμού και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Enterprise Europe Network δημιουργήθηκε για να φέρει σε επαφή τον μεγάλο αριθμό των ΜΜΕ και των διαφόρων φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού, για την υποστήριξή τους στην προσπάθειά τους να παραμείνουν ή να γίνουν ακόμη πιο ανταγωνιστικοί, για να προωθήσει δραστηριότητες καινοτομίας και να ενθαρρύνει τις συνεργασίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Ομάδα Τουρισμού και Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΠΚ)αποτελείται από εταίρους από χώρες ή περιοχές με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον τομέα του τουρισμού και της ΠΚ και ένα μεγάλο αριθμό ΜΜΕ και οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε αυτόν.

Για να συμβάλει στην ανάπτυξη του τουρισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς σε όλες τις χώρες του Δικτύου, η Θεματική Ομάδα προγραμματίζει και πραγματοποιεί διάφορες δραστηριότητες, όπως:

  • χαρτογράφηση των σημαντικότερων εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών συνεδρίων / εκθέσεων / σεμιναρίων, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν την κατάλληλη ευκαιρία για brokerage events, συναντήσεις μεταξύ επιχειρήσεων και την προώθηση του τουρισμού
  • βελτίωση των υπηρεσιών για τις τουριστικές ΜΜΕ μέσω της διάδοσης των βέλτιστων πρακτικών, την αναγνώριση όλων των πιθανών συνεργειών, την ανταλλαγή πληροφοριών, τη διαβούλευση με εμπειρογνώμονες και ερευνητές, κλπ
  • διευκόλυνση των συνεργασιών μεταξύ των ΜΜΕ, είτε για απευθείας επιχειρηματικές ή τεχνολογικές συνεργασίες ή για συνεργασίες σε προγράμματα που αφορούν τον τουρισμό
  • συστηματική κατάταξη όλων των προγραμμάτων χρηματοδότησης, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για τις τουριστικές ΜΜΕ
  • διατήρηση ενός διαρκούς διαλόγου με τις ευρωπαϊκές αρχές και με τους φορείς χάραξης πολιτικής σε εθνικό επίπεδο, ώστε να γνωρίζουν τις ανάγκες των τουριστικών ΜΜΕ.
  • βελτίωση του συντονισμού των διαφόρων δραστηριοτήτων για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και των φυσικών πόρων, οι οποίες πραγματοποιούνται από επιχειρήσεις, δημόσια και ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα και από τους τοπικούς, εθνικούς και ευρωπαϊκούς θεσμούς
  • υποστήριξη της μεταφοράς τεχνογνωσίας και τεχνολογίας με την ενθάρρυνση της συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα και μέσω της δημιουργίας δικτύων, τα οποία συγκεντρώνουν όλους τους σχετικούς φορείς

Λίστα μελών Θεματικής Ομάδας Τουρισμού

Chair: Maria Cristina Raffone
EUROSPORTELLO-SERVIZI INFORMATIVI PER LE IMPRESE (IT649278)
Italy (NAPOLI)

Profile Location Organisation
Violaine Baudin France (PARIS) FR00627 CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIEDE REGION PARIS-ILE-DE-FRANCE(FR649448)
Stefanie Blum Germany (Freiburg) DE00342 INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER SUEDLICHER OBERRHEIN (DE649375)
Paulo BOTA DA SILVA Portugal (FARO) PT00197 COMISSAO DE COORDENACAO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE CCDR (PT649427)
Claudia Carnevali Italy (Torino) IT00566 UNIONCAMERE PIEMONTE (IT649219)
Linda Emilsson Sweden (Goeteborg) SE00083 BUSINESS REGION GOETEBORG AB (SE649183)
Jean FALCOU France (BLAGNAC CEDEX) FR00169 CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE DE REGION MIDI PYRENEES(FR649187)
Tatyana Gicheva Bulgaria (Dobrich) BG00129 CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY – DOBRICH (BG649391)
Panagiotis IGNATIADIS Greece (Heraklion) GR00293 FOUNDATION FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY HELLAS (GR649598)
Karolina Jarocha Poland (KIELCE) PL00522 SWIETOKRZYSKIE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA(PL649334)
Lucia Krisova Slovakia (PRESOV) SK00468 REGIONALNE PORADENSKE A INFORMACNECENTRUM PRESOV(SK649220)
Ulrike1 Munz Germany (POSTDAM) DE00618 ZAB ZUKUNFTSAGENTUR BRANDENBURG GmbH(DE649223)
Marie Pavlu Czech Republic (Praha 2 Vinohrady) CZ00119 CENTRUM PRO REGIONALNI ROZVOJ CESKEREPUBLIKY (CZ649328)
Alessandra Pelizzaro Italy (VENEZIA MESTRE) IT00595 VENETO INNOVAZIONE SPA (IT649597)
Polis Peratikos Cyprus (LEFKOSIA) CY00225 CYPRUS CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY(CY649337)
Virginie Perron Belgium (Brussels) BE00275 Executive Agency for Small and Medium Enterprises
Katharina Prinz Germany (Magdeburg) DE00336 INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER MAGDEBURG(DE649376)
Maria Cristina Raffone Italy (NAPOLI) IT00107 EUROSPORTELLO-SERVIZI INFORMATIVI PER LE IMPRESE (IT649278)
Vladimir Rudl Slovenia (Maribor) SI00415 MARIBORSKA RAZVOJNA AGENCIJA P.O. (SI649462)
Mariella Sergi Italy (Bari (Ba)) IT00574 UNIONE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELLA PUGLIA(IT649278)
Tatjana Shterjova Macedonia, The former Yugoslav Republic of (Skopje) MK00238 ECONOMIC CHAMBER OF MACEDONIA (MK649384)
Simone Sparano Italy (NAPOLI) IT00573 UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELLA CAMPANIA (UNIONCAMERE CAMPANIA)(IT649278)
Joanna Stachurska Poland (BIALYSTOK) PL00455 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO(PL649332)
JOE TANTI Malta (BIRKIRKARA) MT00727 MALTA BUSINESS FOUNDATION (MT649316)
Evgenia Tzanetopoulou Greece (TRIPOLIS ARCADIA) GR00128 CHAMBER OF ARKADIA(GR649598)
Zsuzsanna Vékásy Hungary (ZALAEGERSZEG) HU00613 ZALA MEGYEI VALLALKOZASFEJLESZTESI ALAPITVANY (HU649352)
Ekaterina Yordanova Bulgaria (Ruse) BG00092 BUSINESS SUPPORT CENTRE FOR SMALL AND MEDIUM SIZE ENTERPRISES-RUSE(BG649391)
Elitza Yordanova Bulgaria (Yambol) BG00612 YAMBOL CHAMBER OF COMMERCE AND IN DUSTRY ASSOCIATION* (BG649391)

Χρήσιμα

• Ευκαιρίες χρηματοδότησης για τον Τουρισμό και την Πολιτιστική Κληρονομιά

Ευκαιρίες χρηματοδότησης για τον Τουρισμό και την Πολιτιστική Κληρονομιά

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

(like organizations, institutions, clusters, public authorities relating to tourism and CH, both national and EUs.)

Δείτε τους συνδέσμους

Αναζητήστε συνεργασίες

(προφίλ επιχειρήσεων)

Μετάβαση στην μηχανή αναζήτησης

Νέα – εκδηλώσεις

SG Tourism & CH_Newsletter #01

Μετάβαση στην μηχανή αναζήτησης εκδηλώσεων στην Ευρώπη

Μετάβαση στην μηχανή αναζήτησης εκδηλώσεων στην Ελλάδα

Νομοθεσία της Ε.Ε.- δημόσια διαβούλευση

Επικοινωνία

Δείτε τους συνδέσμους