Βραβεία του Δικτύου Enterprise Europe Network – Μεγάλη επιτυχία του Επιμελητηρίου Αρκαδίας

Με το βραβείο της κατηγορίας Νέοι Ορίζοντες (ΝEW HORIZONS) βράβευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Γερμανική Επιχείρηση ΤΜΤΜ και τις ελληνικές Campervan Rental Services και Αrkas Travel για την ανάπτυξη του Ποδηλατικού Τουρισμού στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η παραπάνω επιτυχημένη επιχειρηματική συνεργασία προέκυψε μετά από την διετή συνεχή συνεργασία μεταξύ των δύο Περιφερειών της Πελοποννήσου και της …
συνέχεια του Βραβεία του Δικτύου Enterprise Europe Network – Μεγάλη επιτυχία του Επιμελητηρίου Αρκαδίας