Ζήτηση Συνεργασιών – Μάϊος 2015

1) BRNO20150413001 ΝΟΡΒΗΓΙΑ Μικρή επιχείρηση από τη Νορβηγία αναζητά Μεσογειακά προϊόντα όπως ελαιόλαδο. Η επιχείρηση παράγει προϊόντα κρέατος από πρόβατα και κατσίκια, καθώς και μέλι και chutney. Το portfolio της αποτελείται από 30 προϊόντα συνολικά και η επιχείρηση αναζητά εμπορικές συμφωνίες με επιχειρήσεις που παράγουν Μεσογειακά προϊόντα. 2) BRCY20130823002 ΚΥΠΡΟΣ Επιχείρηση από την Κύπρο, η …
συνέχεια του Ζήτηση Συνεργασιών – Μάϊος 2015

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας του τομέα του τουρισμού (Ευρωπαϊκό πρόγραμμα COSME 2014-2020)

Γενικά Το πρόγραμμα COSME αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων της ΕΕ, στην ενθάρρυνση του επιχειρηματικού πνεύματος και στην προαγωγή της δημιουργίας και ανάπτυξης ΜΜΕ. Το εν λόγω πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται για χρηματοδότηση της εταιρείας τους, σε πολίτες που ενδιαφέρονται να ιδρύσουν ή να αναπτύξουν μια επιχείρηση, αλλά …
συνέχεια του Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας του τομέα του τουρισμού (Ευρωπαϊκό πρόγραμμα COSME 2014-2020)

Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Αρκαδίας στην “EXPO Milan” 2015

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας, μέλος του μεγαλύτερου Ευρωπαϊκού δικτύου επιχειρηματικής υποστήριξης, Enterprise Europe Network – Hellas, σας ενημερώνει για την συμμετοχή του στην “EXPO Milan” 2015 και στην εκδήλωση επιχειρηματικών συνεργασιών για τον αγροδιατροφικό τομέα (Agro-Food Β2Β Agro-Food Manufacturing, 6 & 7 Μαΐου 2015 Το Enterprise Europe Network – Επιμελητήριο Αρκαδίας συμμετείχε ως γραφείο υποστήριξης στο Agro-Food Manufacturing Matchmaking …
συνέχεια του Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Αρκαδίας στην “EXPO Milan” 2015